ÇANAKKALE DE GEZİLEBİLECEK YERLER

Afrodit Kaplıcası

Şifalı sularında derman aramaya gelenlerle dolup taşan Afrodit Kaplıcası, söylentiye göre Güzellik ve Aşk Tanrıçası Afrodit tarafından bulunmuştur. Güzellik Tanrıçası Afrodit, cüzzam hastalığına yakalanak güzelliği bozulunca, Tanrı Zeus tarafından yanından uzaklaştırılır. İda Dağın'da bir çoban tarafından kaynağın çıktığı mağaraya getirilir. Her gün 42" suda yıkanan Afrodit eski güzelliğine kavuşur. Tanrı Zeus, Afrodit'in eski güzelliğine kavuştuğunu görünce yanına çağırır. Ancak Afrodit, Zeus'un çağrısını kabul etmez ve dağda çobanlık yapan Paris ile evlenir.

Alexandreia-Troas
Büyük İskender'in komutanlarından Antigonos tarafından Antigoneia adı ile M.Ö. 310 yılında kurulmuştur.
Kent M.Ö. 4. yüzyıl sonlarına doğru Lysimakhos tarfından çevre şehir halklarının bu kente getirilmesi sonucu genişletildi ve bu tarihten sonra Alexandreai - Troas olarak anılmaya başlandı.
Antik kentte bulunan büyük yapı kalıntılarından tiyatro, saray, mabed, agora, hamam ve nekropol alanları ile şehrin batısındaki liman ve şehri çevreleyen surlar bugün gezilebilmektedir.
Bir zelzele sonucu yıkılan Alexandreia - Troas antik kentinde henüz arkeolojik kazı yapılmamıştır. Antik Venedik şehrinin sütunlarının yapıldığı önemli bir merkezin kazılar sonucu aydınlığa çıkası dileğimizdir. Bugün bile Antik Venedik kenti için yapılan sütunları taş ocağında görmek mümkün... Sizde görmek istemez misiniz?...
Assos
Çanakkale İli'nde bulunan yüzlerce antik yerleşme merkezlerinden birisi ama şu anda en önemlilerin- dendir.

Babakale
Adını sapip olduğu kaleden alan Asya'nın ucundaki fener Babakale, her geçen gün artan turist potansi- yeli ile layık olduğu yeri almaktadır. Çanakkale'ye 115 km. mesafede bulunan kalenin kapısındaki kitabesinden anlaşıldığına göre, Rumi 1155 yılında yapılmıştır. Padişah III. Ahmet döneminde korsan- lardan korunmak ü-zere Vezir Kaptan Mustafa Paşa tarafından yaptırılan kale önceleri Hirz-ül Bahir (Tılsımlı Kale)olarak anılmış, daha sonraları ise içerisinde bulunan Piri Reis'in tayfalarından Latif Babanın Türbesine izafeten "Baba Kale" ismini almıştır. Yolunuz, Babakale'ye düşerse bir gün, sakın yöreye has avcı bıçağını almadan gitmeyiniz.

Bigalı ve Nara Kaleleri
Boğazın Anadolu yakasında, Çanakkale'ye 5 km. uzaklıktaki Nara Kalesi ile Avrupa yakasındaki, Eceabat'a 5 km. uzaklıktaki Bigalı Kalesi, 1807 yılında İngiliz Donanmasının Boğazdan geçerek, İstanbul'u tehdit etmesi üzerine III. Selim zamanında yapılmaya başlanmış, ancak II. Mehmet devrinde tamamlanabilmişlerdir.
Nara Kalesi eski Abydos şehrinin eteğinde, Bigalı Kalesi de Sestos şehri yakınında kurulmuştur.
Nara Kalesi, cephane deposu, dış duvar ve gözetleme kulesi gibi kısımlardan oluşmaktadır. İç kale 9 m. yarıçapında dairesel bir bina olup, duvar kalınlığı 2 m. yüksekliği 9.5 m. dir. 26 merdivenle çıkılan terastaki 20 mazgal, genellikle denize hakimdir. Kalenin için 5 m. yarıçapındaki yarım kubbelerin meydana getirdiği bir alandır.

Çanakkale Arkeoloji Müzesi
Arkeoloji müzesinin girişinde yer alan birinci salonda; etnografik eserler, özgün Çanakkale seramikleri ile Helenistik ve Roma çağlarına ait taş eserler sergilen- mektedir.
İkinci Salonda; Paleolitik ve Neolitik devirlerden taş eserler, Troas Bölgesi Eski Tunç Çağı seramikleri, Truva I-VI dönemi eserleri ile Çan ve Yenice tümülüsle- rinde bulunan Hellenistik devre ait eserler yer almaktadır.
Üçüncü Salonda; M.Ö. 6.-5. yüzyıllara ait Assos eserleri ve seçkin sikke örnekleri bulunmaktadır.
Dördüncü Salonda; M.Ö. 6.-2. yüzyıllar arasına tarihlenen ve Dardanos tümülüsünde bulunan bronz, ahşap, seramik eserler ile altın takılar ziyaretçilere sunulmaktadır. Dördüncü Salonda; M.Ö. 6.-2. yüzyıllar arasına tarihlenen ve Dardanos tümülüsünde bulunan bronz, ahşap, seramik eserler ile altın takılar ziyaretçilere sunulmaktadır.
Beşinci Salonda; M.Ö. 6.-2. yüzyıllara ait Bozcaada nekropol buluntuları ile su altı buluntuları olan amphoralar sergilenmektedir.
Altıncı Salonda; keramikten yapılmış eserler, bronz aletler ve çeşitli mermer eserler teşhir edilmektedir.

Kilitbahir Kalesi
Deniz kilidi anlamına gelen Kilitbahir Kalesi, boğazların kontrolü ve İstanbul'un emniyeti için Fatih Sultan Mehmet Tarafından 1452 yılında yaptırılmıştır.Daha sonraları ihtiyaca göre genişletilmiş, kule ve tabyalarla takviye edilmiştir. 1551 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından da onarılan kalenin ortasında yonca yaprağı şeklide bir iç kale ve yedi katlı kulesi vardır. İç kalenin etrafında çevre surları, sonradan ilave edilen Sarıkule, Mecidiye ve Namazgah tabyaları yer almaktadır. Kilitbahir kalesinin çevresi bir taraftan deniz, diğer taraftan geniş ve derin hendeklerle korunmaktadır. Kale, ilk olarak 18 Mart 1915 Deniz Zaferi'nin 68. yıldönümünde ışıklandırılmış olup, o tarihten itibaren sürekli olarak ışıklandırılmaktadır.

Namık Kemal'in Mezarı
Bolayır'da Süleyman Paşa Türbesi bahçesindedir. Vatan Şairi Namık Kemal (1840-1888) beyaz mer- merden sade bir mezarda yatmaktadır. Süleyman Paşa'yı çok seven Namık Kemal, vasiyeti üzerine buraya gömülmüştür.
Mezarın etrafında zincirlerle bağlı sekiz adet yuvarlak sütun, bir dairenin üzerinde sıralanmıştır. Mermer sandukanın fes, üzerinde ve yanlarında kabartma halinde geometrik motifler, önünde ise mezar yazıtı yer almıştır. Mezar üzerinde eski Türkçe ile "Elfatiha, Namık Kemal Bey merhumun kabridir. Veladeti 1256'da Tekirdağ'ında, vefatı 1306'da Sakız'da" yazılıdır.

Neandria
Ezine'ye bağlı Kayacık köyü üzerinde Çığrı dağındadır. Ezine'ye 27 km. uzaklıktadır. Yaklaşık olarak 1 kilometrekarelik bir alanda ve etrafı arkaik devir surları ile çevrili olan kalıntı, arkaik arkeolojinin önemli merkezlerinden biridir.

Nusret Mayın Gemisi
Çanakkale Savaşlarında büyük kahramanlıklar gösteren Nusrat Mayın Gemisi'nin maketi müze olarak düzenlenerek, 18 Mart 1982'de Çimenlik Kalesi içinde teşhire açılmıştır.
Gemi, 42 m. boyunda 7.5 m. genişliğinde olup, Çimenlik Kalesi'nin sahil şeridindedir.. Arka tarafından bulunan raylar üzerinde 18 Mart 1915'te kullanılan mayınlar bulunmaktadır. Geminin iç kısmında ise Çanakkale Zaferi ile ilgili eski gazete küpürleri, Nusrat Mayın Gemisi'ne ait seyir cihazları, Mayın Grup Komutanı Bnb. Nazmi AKPINAR'a ayrılmış şeref köşesi ve Gemi Komutanı Yzb. Hakkı'nın üniforması yer almaktadır.

Piri Reis Müzesi
Çimenlik Kalesi içinde bulunan Piri Reis Müzesi'de, Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye'sini yazdığı tarihten itibaren değişik tarihlerde çizdiği üç adet Çanakkale Haritası, Dünya Haritası, Piri Reis'i yaşadığı devre ait Bayrak ve Sancaklar, Osmanlı resim sanatı olan Manzaralı Resim Sanatının üstadı Nasuh Matrakçı'ya ait kitaplardan örnekler yer almaktadır. Doğum tarihi kesinlikle bilinmeyen büyük Türk Bilgini Kaptan-ı Derya, Piri Reis, 1465 - 1470 yılları arasında, Gelibolu ilçesinde dünyaya gelmiştir.
Bugün bile erişilmesi güç bir bilgiye sahip olan Piri Reis, meşhur Kitab-ı Bahriye (Denizlerin Kitabı) sini Çanakkale'de meydana getirmiştir.
1-5 Temmuz 1983 tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenen Piri Reis Haftası ve Sempozyumunda, Piri Reis'in Gelibolu'da tuttuğu notlarını, Çanakkale'de Kilitbahir ve Çimenlik (Sultaniye) Kalelerinde kitap haline getirdiği açıklanmıştır.

Sankrea
Ezine'ye 27 km. uzaklıkta Çığrı Dağı üzerinde bulunan antik yerleşme merkezinde büyük bir şato kalıntısı mevcuttur.

Süleyman Paşa Türbesi
Bolayır'da denize bakan bir tepede, şair Namık Kemal'in mezarı yanındadır. 1356 yılında Rumeli'ye ilk geçen Osmanlı Komutanı, Orhan Gazi oğlu, Rumeli Fatihi Şehzade Süleyman Paşa (1316-1358) için yapılmış bir türbedir. Kalın duvarları, kalın taş ve tuğla ile sıralıdır. Dört köşeli olup, kubbesinin kasnağında 4 pencere bulunmaktadır.

Troya
Mitolojiye göre Deniz Tanrıçası Thetis çok alımlı ve çok güzel bir Tanrıçadır. Kronos'un oğlu, Gök Tanrıçası Hera'nın kardeşi ve kocası, Tanrıların Babası ve Kralı Zeus ile Deniz Tanrısı Poseidon bile Thetis ile evlenmeyi çok istemektedirler. Masal bu ya kahinler Thetis'in doğuracağı erkek çocuğun babasından daha güçlü ve akıllı olacağını söylemişlerdir. İşte bu sebebdendir ki Tanrıların Kralı Zeus ve Deniz Tanrısı Poseidon, O'nu, Aikos'un oğlu Teselya Kralı Peleus ile evlendirmeye karar verirler... Olympos'daki şölenlere benzer bir şölen kurulur Pelion (Teselya) Dağında. Bütün Tanrılar ve Tanrıçalar eğlenmekte ve şarkılar söylenmektedir... Ancak, Nifak Tanrıçası Erins unutulmuştur bu görkemli şölene davet edilmeye...

Zeus Altarı
Küçükkuyu Beldemize bağlı, Adatepe köyünün üst tarafında bulunan ön tarafı diklemesine uçurum olan mağara Zeus'un mağarası olarak bilinmektedir. Eski taş duvarlarla örülen oda büyüklüğünde ve içinde kaynak su bulunan Zeus Altarının (Mağarası) yanında da Çanakkale Savaşı'na katılan Erdem Dede yatırı vardır. Kenarları dört sıra duvar örülü mezarın dibindeki ağaçların dallarında rengarenk naylonlar, bezler bağlanak, sevgililerine kavuşmak isteyen gençlerin adakları. Binlerce yıl önce bu tepede tanrılara kurban kesilirmiş. Uğruna insanlar, çocuklar kesilen tanrıların savaştan ve felaketlerden koruduklarına inanılır- mış... Bugünde bezler bağlanıyor.. Demek ki insanlar yaşadıkça böyle tuhaf olaylar hep olacak... Ta ki insanlar gerçek yaratıcı zihniyetine ulaşıncaya kadar... Ağaç merdivenlerle çıkılan mezarın tepesinde 15 yıl önce taş merdiven yapılmış. Küçükkuyu'ya gelenler, mutlaka Zeus Altarına uğramadan, hatta oradaki ağaçlara renkli bezler bağlayarak adak adamadan geçemiyorlar.